Bærum Elveforum søker sekretær

Bærum Elveforum søker sekretær! Stillingen lønnes med inntil kr. 45 000 pr år. I tillegg kommer driftsutgifter og kontorhold.

Stillingen passer for en person som har eller ønsker å få gode kontakter med administrasjonen og politikere i Bærum kommune, som vil ta seg av administrative oppgaver, som kan ta ansvar for noen prosjekter i regi av Bærum Elveforum, og som kan ha kontakt med elvegrupper og elvevenner.

Utlysningen er lagt ut på www.baerumelv.no. Innstasvilje og nettverksbygging er viktigere enn kunnskap om elver og bekker!

Eventuell ytterligere informasjon kan fåes ved henvdelse til Bo Wingård på abwin@mac.com

Elver i Bærum