Dagsorden til styremøte 1.9.2015 kl. 13.00

Innkalling til styremøte 1. sept. 2015 kl. 13:00 på Hasselbakken

Dagsorden

(Referatet fra siste møte anses som godkjent hvis ikke sekretær Lasse har mottatt
kommentarer før møtet).

(Axel Wannag deltar i møtet)

1. Aksjonspunkter fra siste møte:

Partiprogrammer: Mariann
Seniorplan: Lasse

2. Medlems- og åpne møter – (Alle) Orienteringssak

Temaer:

  • Okt. Eldre i trafikken. NAF, evt. andre
  • Nov. Demens. (Hvem)
  • Des.
  • Jan.
  • Febr. Teknologi i eldreomsorgen (Hvem)
  • Mar. Reisekveld, Arild Molstad, i kombinasjon med årsmøtet 9. mar.
  • Apr.
  • Mai.

3. Økonomi (Jørg) Orienteringssak

Budsjett (Ole Bjørn)

4. FN’s internasjonale eldredag 1. okt. 2015. (Ole Bjørn) Orienteringssak

Ole B. skriver innlegg til Budstikka.

5. Medlemsstatus (Ole Bjørn) Orienteringssak

Per 26. august: 216. -4 og +6 i august

6. Medlemspleie og – rekruttering (Oddveig) Orienteringssak

7. Møtevirksomhet (Ole Bjørn) (Orienteringssak)

Seniorsakens Ledermøte 23-24 sept. (Ole Bjørn).

Neste styremøte 29. september.

8. Eventuelt

Brannøvelse…