Dagsorden til styremøte 3.3.2015 kl 16:00 i Hasselbakken

(Referatet fra siste møte anses som godkjent hvis ikke sekretær Lasse har mottatt kommentarer før møtet).

1. Evaluering av besøket på Fru Kroghs leilighet (Alle) Orienteringssak

2. Kommunevalget 14-15 sept 2015 (Ole Bjørn) Orienteringssak Kan vi påvirke?

Intervjurunde i august? Hva gjør vi?

3. Medlems- og åpne møter – (Lasse) Beslutningssak Neste åpne møte

4. Ordinært årsmøte i mars – (Ole Bjørn) Beslutningssak
Invitasjon til årsmøtet skal sendes ut til medlemmene. Epost og/eller SMS.

5. Alternative boformer (Trygve) Orienteringssak Blakstadprosjektet

Samarbeidet med BA5 om alternative boformer. Drengsrud, Doyen prosjektet.

6. Økonomi (Jørn) Orienteringssak Bank
24. febr. 2015

Budsjett.

7. FN’s internasjonale eldredag 1. okt. 2015. (Ole Bjørn) Orienteringssak Samarbeide med Asker Seniorsenter

8. Medlemsstatus (Ole Bjørn) Orienteringssak

9. Møtevirksomhet (Ole Bjørn) (Orienteringssak) Ledermøte 17. mars (Oddveig)
Neste styremøte 7. april
Landsmøtet, 27. mai. (Oddveig og Ole Bjørn) Andre?

10. Askerlagets oppgaver. (Ole Bjørn) Orienteringsak Hva ska vi jobbe med?

11. Eventuelt

(Husk å melde forfall hvis du ikke kan delta…).