Dagsorden til styremøte 5.5.2015 kl. 16:00 i Hasselbakken

(Referatet fra siste møte anses som godkjent hvis ikke sekretær Lasse har mottatt kommentarer før møtet).

 1. Eldrerådet Orientering
  Leder av Eldrerådet i Asker kommune, Rigmor Thokle, besøker oss og orienterer om Eldrerådets arbeid.
 2. Evaluering av årsmøtet/foredragskveld 15.4. Orienteringssak
 3. Medlems- og åpne møter – (Lasse) OrienteringssakNeste åpne møte 7.5.2015, tema: Reiser
 4. Økonomi (Jørg) Orienteringssak BankBudsjett.
 5. FN’s internasjonale eldredag 1. okt. 2015. (Ole Bjørn) Orienteringssak Samarbeide med Asker Seniorsenter
 6. Medlemsstatus (Ole Bjørn) Orienteringssak
 7. Møtevirksomhet (Ole Bjørn) (Orienteringssak) Neste styremøte 4. august
  Landsmøtet, 27. mai. (Oddveig og Ole Bjørn)
 8. Eventuelt

(Husk å melde forfall hvis du ikke kan delta…)