Fra medlemsmøte 1. september 2015

Et overraskende stort antall av Bærum lokallags medlemmer trosset «friskt» norsk høstvær for å høre Hans Johan Røsjorde kåsere om Norges nasjonale sikkerhet. Tidligere stortingsrepresentant, visepresident i Stortinget, fylkesmann og statssekretær Hans Johan Røsjorde holdt et meget interessant foredrag for de fremmøtte om samfunnsikkerhet og beredskap.

Følgende temaer ble berørt:

  • Forholdet til Russland og Kina – og mulige konsekvenser av et utvidet partnerskap mellom de to stormaktene
  • Utfordringer for NATO – Midt Østen, Afghanistan, Syria, IS, Ukraina, Balkan, osv.
  • Utviklingen i nordisk militært samarbeide
  • Terroranslag og terrorens sanne ansikt
  • Økonomisk uro og volatilitet i finansmarkedene
  • Økt migrasjon – konsekvenser og mulige alternativer for å bringe situasjonen under kontroll

Deretter gav Hans Johan Røsjordet en kortfattet gjennomgang av det norske militære forsvarets oppgaver og hvordan samspillet mellom militær og sivil beredskap/ krisehåndtering er organisert.  Foredraget ble avsluttet med en oversikt over regjeringens styrende organer i en krisesituasjon og det betydelige antall organisasjoner og enheter som er del av dette beredskapsnettverket.

Styret takker for et meget innsiktsfullt foredrag.