Hederssenior 2015 kåres 1. oktober på Oslo rådhus

De av Seniorsaken Bærums medlemmer som ønsker å delta på arrangementet i Oslo rådhus kan få billetter ved å henvende seg til Seniorsakens kontor i Bydgø allé 5 eller ringe Eva Henschien på tlf. 41 44 00 70 eller 22 50 39 03.

Programmet blir publisert på Seniosakens og på Seniorsaken Bærums nettsider om noen dager .