Innkalling til styremøte 1.12.2015 kl. 14. på Hasselbakken

Innkalling til styremøte 1. desember 2015 kl. 14 på Hasselbakken

Dagsorden

 1. Aksjonspunkter fra siste møte:
  Sende ut referat og planer til alle medlemmer
 2. Medlems- og åpne møter – (Alle)
  Orienteringssak Temaer:

Eldre i trafikken. NAF Lasse
Status?

Teknologi i eldreomsorgen Axel
Status? April….

Reisekveld Inger
Ole Bjørn

Temamøte om reiser for eldre, med / uten funksjonshemming tog, fly,
Hvilke problemer har eldre på reise?

Årsmøtet: på Vennskapen 9 mars kl. 14. Status?

 1. Økonomi (Jørg) Orienteringssak Status?
 2. Medlemsstatus (Ole Bjørn) Orienteringssak 240 (219 medlemskaper). Mot 255 i okt.
 3. Medlemspleie og – rekruttering (Oddveig) Orienteringssak. Noe nytt?
 4. Eldrerådet (Lasse)
 5. Møtevirksomhet (Ole Bjørn) (Orienteringssak)
 6. Eventuelt

Neste styremøte 5. januar 2015.