Ja til seniorer i samfunnsdebatten

av Svein Sørlie, nestleder Seniorsaken Bærum

Publisert i Budstikka Bærum, 2. juni 2015.

Portrett-av-Svein-Sørli
Svein Sørlie

Jørgen M.B. Grønneberg går i sitt innlegg i Budstikka på mandag 11. mai til frontalangrep på Pensjonistpartiet. Seniorsaken Bærum, som er en partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon, ønsker ikke å legge seg opp i Grønnebergs kritikk av Pensjonistpartiet. Pensjonistpartiet klarer utmerket selv å redegjøre for sine innspill, sin politikk og sitt verdigrunnlag.

Seniorsaken Bærum vil imidlertid kommentere ett av hovedargumentene i Grønnebergs innlegg. I kortversjon sies det at «Eldregenerasjonen har aldri hatt det så godt som i dag – derfor må de eldre slutte å sutre». Seniorsaken mener at som bidrag i en konstruktiv debatt om eldres livssituasjon, velferd og seniorpolitikk, har denne type utsagn liten verdi.

Ja, de fleste eldre i Norge har det bra, men dette er også situasjonen for alle andre aldersgrupper. De fleste barn og unge har aldri hatt det så godt materielt som i dag, men det betyr ikke at vi skal slutte å diskutere oppvekstsvilkår for unge og overgrep mot barn. Rause velferdsordninger skal ikke forhindre oss i å diskutere hvordan vi skal få flere til å delta aktivt i yrkeslivet. At de flyktninger som sitter på vent i norske asylmottak har det bedre enn de ca. 1,5 millioner mennesker som lider i flyktningleirer i Jordan, betyr ikke at diskusjonen om hvordan vi best skal bosette og integrere de som har fått lov til å bli i Norge skal forstumme.

Seniorsaken observerer at diskusjonene om seniorpolitikk for ofte er polarisert til to ytterpunkter. Enten dreier det seg om stakkarslige, syke gamle som vanskjøttes og sulter på institusjoner, eller så fokuseres det på spreke pensjonister på vei til Gardermoen med golfsettet i bagasjen.

Skal vi utvikle robuste politiske strategier som leder frem til velfungerende tiltak på de utfordringer som den såkalte «eldrebølgen» representerer, må det være flere nyanser i bildet enn sort og hvitt. Ja, de fleste eldre har det godt, men det er dessverre også alt for mange som ikke har det greit. Seniorsaken arbeider for et samfunn som er preget av respekt, likeverd, deltagelse og livsglede for alle grupper. Det er ikke sutring å ytre seg om ting som ikke fungerer i helsevesen eller eldreomsorg og hvilket ansvar som påhviler våre ansvarlige politikere. Heller ikke er det illegitimt å fremføre meninger om hva man synes er den beste løsningen på vanskelige samfunnsproblemer.

Seniorers livserfaring, kunnskap og aktive engasjement på mange områder er viktige elementer for å skape nødvendig balanse i samfunnsdebatten.