Juleønsker fra styret

011215_julehilsen_nyhetsbrev

2015 har vært et spennende og givende år for Seniorsaken Bærum med etablering av lokallaget og 3 arrangerte lokallagsmøter med godt fremmøte. Vi har hatt et nyttig og lærerikt samarbeide med Seniorsaken sentralt i året som har gått og vi ser frem til utfordringene i 2016.

På vegne av styret ønsker jeg alle våre medlemmer

En gledelig Jul og Et riktig Godt Nytt År.

Per Nygaard-Østby, Leder