Forslag til ny arvelov – gjelder det meg?

Forslagene til endringer i arveloven er omfattende og kompliserte.  Det er flere ting i forslaget til ny arvelov som kan representere «snubletråder» for den enkelte, med betydelige muligheter til å gjøre feil som kan ha ubehagelige konsekvenser.

Vår foredragsholder om dette viktige temaet er advokat Audhild Freberg Iversen.  Audhild er leder av Seniorsakens rettshjelpgruppe og medlem av Seniorsakens Ressursgruppe for jus og økonomi. Hun sitter også i høringsutvalget for den nye loven og har derfor førstehånds kunnskap om de lovendringer som er foreslått.

Kort sammenfattet kan forslagene til lovendringer oppsummeres i fire hovedpunkter:

  • Større rettigheter for ektefellen.
  • Større rettigheter for samboere.
  • Endring i pliktdelsarven.
  • Endringer i loven rundt å skrive testamente.

Advokat Audhild Freberg Iversen vil gi oss et godt innblikk i en rekke aspekter ved forslaget til ny arvelov som kan være av vesentlige betydning for hver enkelt av oss.

Blant annet kommer Audhild til å orientere om «fremtidsfullmakt», noe som er en viktig nyvinning i norsk rett.  Det går ut på at du – mens du er i stand til å ivareta dine interesser – kan lage en fullmakt som trer i kraft den dagen du ikke lenger klarer det.  Det betyr at det er du selv som på forhånd bestemmer hvem som skal ivareta dine interesser – og ikke en tilfeldig verge som er oppnevnt av Fylkesmannen.

Sted:  Gjønnes gård, Gamle Ringeriksvei 56, Bekkestua

Dato:  Tirsdag 12. januar 2016 

Tid:  kl. 1800

Styret ønsker alle velkommen til et interessant og nyttig foredrag.