Nytt lokallag i Drammen

Leder av Seniorsaken Asker, Ole Bjørn Andersen, har påtatt seg å opprette nytt lokallag i Drammen. Kjenner du noen i Drammensområdet som vil være med til å få det til å skje?

Seniorsaken har ca. 450 medlemmer i Drammen. Det er mange, likevel har ikke Drammen et lokallag. Det betyr bl.a. at dere ikke er representert på Seniorsakens årsmøte, hvor organisasjonens veivalg besluttes. Det betyr også at dere ikke har et forum for behandling av seniorsaker lokalt i Drammen.

Vi ønsker å opprette Seniorsakens lokallag Drammen, og med nye koster får vi det til!

For å lykkes må vi ha en gruppe resurspersoner som kan danne et interimsstyre. Med sitt lokalkjennskap skal interimsstyret etablere lokallaget. Seniorsaken har 17 lokallag rundt om i Norge, og flere er under etablering. Undertegnede Ole Bjørn Andersen vil være støttespiller og veileder under hele prosessen. Jeg kan opplyse at Asker ble etablert i 2014 og Bærum i 2015.

Er du interessert i å gjøre en innsats for seniorene i Drammen? Ønsker du å lede etableringen av ditt nye lokallag? Er du en aktiv person med ‘drive’ og gjerne med ledererfaring fra ditt profesjonelle liv eller frivillig foreningsarbeid? Seniorsaken vil gi veiledning i det omfang interimsstyret ønsker det.

OleSend en e-post til Ole Bjørn Andersen, olbander@icloud.com, eller ring mob. 482 92 627. Ole Bjørn bor i Asker og er styreleder i Seniorsaken Asker. Les gjerne mer om Seniorsaken på www.seniorsaken.no