OPPROP – Eldre fortjener god matomsorg

I Norge er inntil 60 prosent av eldre som mottar kommunale tjenester underernærte eller i ernæringsmessig risiko. Riktig ernæring er avgjørende for god helse, for å helbrede og forebygge sykdom og for å opprettholde god funksjonsevne. Men god matomsorg handler også om at maten er fristende og velsmakende, og om gode rammer for måltidene tilpasset den enkelte. En verdig matomsorg skal gi våre eldre opplevelse av matglede og trivsel.

Eldre og syke som mottar pleie- og omsorgstjenester har rett til et mat- og måltidstilbud som fremmer trivsel og livskvalitet. Dette er et ansvar som hviler aller tyngst på kommunene.

Vi mener at…

[su_row][su_column size=»1/2″]

  • …alle kommuner skal ha en mat- og måltidspolitikk som sikrer eldre god matomsorg
  • …alle mottakere av pleie- og omsorgstjenester må sikres et trygt, velsmakende og ernæringsmessig godt mattilbud, der ferske råvarer vektlegges
  • …det må legges vekt på å skape trivelige rammer rundt måltidene med fokus på sosialt fellesskap
  • …det må legges til rette for individuelle ønsker og behov, inn!ytelse på matvalg og involvering av pårørende

[/su_column] [su_column size=»1/2″]

  • …det må gjennomføres regelmessige bruker- og pårørendeundersøkelser
  • …viktigheten av det gode måltid må forankres hos ledelsen på sykehjemmet og i kommunen
  • …alle ansatte må ha god forståelse av betydningen av god matomsorg for eldres helse og livskvalitet, og de må ha kompetanse på oppgavene som skal utføres

[/su_column][/su_row]