Protokoll fra stiftelsesmøtet i Bærum lokallag, 21. april 2015

Interimstyret i Bærum lokallag avholdt stiftelselsmøte på Gjønnes gård, Bekkestua, tirsdag 21. april 2015 kl. 19.00

Fra interimstyret møtte:

Per Nygaard-Østby, Svein Sørlie, Adriana Eikens, Anne-Lisa Clausen og Kari Vollestad (Jorunn Bakken Christensen og Jon Rogstad hadde meldt forfall).

Dagsorden

 1. Godkjennelse av dagsorden
 2. Valg av møteleder, referent og 2 personer til å undertegne stiftelsesprotokollen
 3. Opptak av navnefortegnelse
 4. Konstituering av stiftelsesmøtet
 5. Gjennomgang av vedtekter for Seniorsaken Bærum
 6. Valg av styreleder, styremedlemmer og vararepresentanter
 7. Styrets utkast til handlingsplan for 2015

Totalt hadde 37 personer møtt frem, inkl. foredragsholdere og øvrige representanter fra Seniorsaken.

Innledning og foredrag

Leder av interimstyret, Per Nygaard-Østby, ønsket kveldens foredragsholdere velkommen:

 • Gen. sekr. i Seniorsaken Knut Chr. Høvik om mål/intensjoner for Seniorsaken sentralt
 • Torgeir Løge fra firmaet Doyén med ”Alternative borformer” (doylen.no)
 • Trygve Præsttun med ”Bli gammel på gård” (gardsutvikling.no)
 • Kommunikasjonsrådgiver i Seniorsaken Christin Engelstad om samarbeidet med Norges ledende forskningmiljø rundt seniorboliger, NIBR

Konstituering

Møtet ble konstatert lovlig innkalt. Svein Sørlie var valgt til møteleder, Kari Vollestad ble foreslått til referent, Adriana Eikens og Helge Krafft til å undertegne protokollen. Dette ble enstemmig vedtatt.

 • Generelt om Seniorsaken Bærum
 • Gjennomgang av vedtekter (vedlagt)
 • Lokale tilpasninger
 • Komite til medlemsmøter
 • De fremmøtte ble anmodet om å sende inn ideer/forslag/ønske om deltagelse i ressursgrupper
 • Informasjon om hyppighet av medlemsmøter
 • Det ble ytret ønske om mikrofon til neste medlemsmøte

Valg av styre

Interimstyret hadde vært valgkomite og la frem følgende forslag:

 • Styreleder:   Per Nygaard-Østby (for 2 år)
 • Styremedlem: Jorunn Bakken Christensen (for 2 år)
 • Styremedlem: Kari Vollestad (for 2 år)
 • Styremedlem: Svein Sørlie (for 1 år)
 • Styremedlem: Jon Rogstad (for1 år)
 • Varamedlem: Anne-Lisa Clausen (for 2 år)
 • Varamedlem: Adriana Eikens (for 1 år)

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Avslutningvis ble det takket for fremmøte.

Østerås, 23. april 2015

Kari Vollestad Adriana Eikens Helge Krafft 
referent

Les «Vedtekter for Seniorsaken Bærum» her.