Referat fra styremøte 7.4.2015 kl 16:00

Sted: Hasselbakken

Til stede: Ole Bjørn Andersen Oddveig Klinkenberg Inger Johanne Arnet Jørg Kempf

Fraværende: Mariann Ohna Lasse Gjemdal.

Referent: Ole Bjørn Andersen Stand-in referent


 Dagsorden

  1. Trygve Præsttun går ut av styret
  2. Orientering om Ledermøtet 17. mars
  3. Medlems- og åpne møter
  4. Ordinært årsmøte 15. april
  5. Alternative boformer
  6. Økonomi
  7. FN’s internasjonale eldredag 1. okt. 2015
  8. Medlemsstatus
  9. Møtevirksomhet
  10. Eventuelt

Referat

1. Trygve Præsttun går ut av styret

Referat fra styremøte 7.4.2015 kl. 16

Trygve Præsttun har meddelt at han p.g.a. tidsproblemer ønsker å trekke seg fra styret. Styreleder oppfordrer alle til å finne en egnet erstatning for Trygve.

2. Orientering om Ledermøtet 17. mars

Oddveig ga en grundig orientering om Ledermøtet 17. mars på Gardermoen. Spesielt interessant var det at noen i administrasjonen ønsker en vidtgående organisasjonsendring der vil medføre et ekstra organisatorisk led i Seniorsaken. Saken kommer formentlig opp på Landsmøtet.

9. april 2015

Styret tok Oddveigs orientering til etterretning. 3. Medlems- og åpne møter.

Første møte er årsmøtet med foredrag ved Kirsti Kierulf 15. april.
Årsmøtet er kl.17, foredraget kl. 18.
Neste møte er 7. mai, hvor Helge Baardseth skal underholde om reiser. Lasse organiserer møterom osv.

4. Ordinært årsmøte 15. april

Invitasjon er sendt ut på SMS og epost. Det er standard prosedyre i Seniorsaken å sende invitasjon på SMS (maks. 160 tegn) til de som ikke har epost. Full invitasjon med detaljer til de som har epost. De av medlemmene våre som verken har epost eller SMS får ingen invitasjon. Det er ikke en god måte, men ved å sette inn en liten annonse håper vi å nå alle.

Styreleder utsender kjøreplan og oppgavefordeling snarest.

5. Alternative boformer

På styremøtet i mars drøftet styret å støtte “Bli gammel på gård” prosjektet som Trygve er primus motor for. Meningen var at Seniorsaken Asker skal være arrangør av et arrangement for å promotere prosjektet på Blakstad Hovedgård til høsten. Styret diskuterte den nye situasjonen som er oppstått i og med Trygve ikke lenger er med i styret. Styrets arbeidskapasitet er dermed svekket, og styret konkluderte med at en liten forening som Seniorsaken Asker ikke har resurser til å ta arrangementsansvar for dette prosjektet.

Vedtak: Seniorsaken Asker trekker seg fra prosjektet “Bli gammel på gård” . Styreleder orienterer Trygve.

6. Økonomi

Jørg og Ole B. har vært i banken og utfylt diverse skjemaer for å kunne disponere konto.
Jørg orienterte om at det er oppstått noen problemer i banken som gjør at vi ikke har tilgang til kontoen. Jørg har avtalt et møte med banken om dette torsdag 9. april.

7. FN’s internasjonale eldredag 1. okt. 2015

Vi satser på en god foredragsholder, f.eks. Thorvald Stoltenberg, og en stand med informasjon om Seniorsaken. Ole B. sjekker med Asker Seniorsenter om de har reservert vestibylen som avtalt. Når det er på plass prøver vi å få foredragsholder.

8. Medlemsstatus

Seniorsaken sentralt har engasjert et firma som aktivt forsøker å få nye medlemmer. De har pr. nå fått ca. 1000 nye medlemmer, vi har fått noen av dem, de foredeles etter postnummer. Videre har det vært feil i dataregistreringen i medlemsregisteret. Det er nå rettet, så siste måneds Askertall på 220 er nå 233, som skal være det korrekte tallet.

9. Møtevirksomhet

Neste styremøte 5. mai.
Reiseforedrag 7. mai.
Landsmøte (Ole og Oddveig) 27. mai.
Ny dato for oktobermøtet: 29. september. Lasse bestiller møterom.

10. Eventuelt

Ingen punkter.