Referat fra styremøte 3. nov kl. 1400 på Hasselbakken

Tilstede: Ole Bjørn Andersen, Oddveig Graffer Klinkenberg, Jørg Kempf, Inger Arnet og Lasse Gjemdal. I tillegg deltok Axel Wanag på møtet.

Meldt forfall: Mariann Ohna

Dagsorden: Se innkallingen.

  1. Aksjonspunkter. Ole Bjørn har skrevet til alle partiene, og håper å få svar før neste styremøte.
  2. Medlems og åpne møter. Oddveig har vært i kontakt med Thorvald Stoltenberg som har lovet å komme til vårt årsmøte 9. mars, kl.1400. Lasse finner møtelokale, enten biblioteket eller Storsalen i Venskaben.

Eldre i trafikken. Lasse har vært i kontakt med NAF. Rådgiver trafikksikkerhet, Kjell Jarteig, NAF, vil komme på et møte sent i januar og gi en orientering om temaet: ”Eldre i trafikken.” Han vil også kommentere kjøreoppfriskningkurs  65+, og ekstrautstyr, nyttig for seniorene, til bilene.

Teknologi. Axel regner med å ha et opplegg klart til april.

  1. Økonomi. Alle lokalforeningene bruker Seniorsakens registreringsnummer i Brønnøysundregisteret. Dette  har ført til  litt uklarhet om kontonummerne, men dette er det nå ordnet opp i.
  2. Medlemsstatus. Vi har nå 255 medlemmmer, en liten nedgang, 8personer, siden siste emøte 29 sep.
  3. Medlemspleie og rekruttering. Det ble bestemt at selv om Sekretariatet sender ut velkomstbrev til nye medlemmer, skal vi fortsette å sende ut fra Seniorsaken Asker, for å gi en nærmere tilknytning til lokalforeningen. Også vedtatt å sende ut et utvidet referat etter styremøtene, med orientering om aktiviteter i Asker og sentralt. Ole <Bjørn gjør dette.
  4. Eldrerådet. Det ble klart at Lasse representerer Seniorsentrene i eldrerådet. Den uklarhet som rådde om dette er dermed avklart, og Lasse fortsetter som varamedlem. Eldrerådet vil være ett fast punkt på fremtidige styremøter, og lasse vil referere fra møtene.

Axel refererte fra seminaret på Bæreia. Det hadde vært meget nyttig, gitt mye informasjon og knyttet mange nyttige kontakter.

  1. Møtevirksomhet. Neste styremøte tirsdag 1. desember.
  2. Eventuelt. Demensplan 2020, ble nevnt. Det ble nevnt at antall demente vil bli så stort at det er urealistisk å tro at man klarer å bygge så mange omsorgsboliger som det vil være behov for. Mange må pleies hjemme, og det er derfor viktig at det tas hensyn til dette når man planleggger eldreboliger. Styret vil følge utviklingen nøye.

Referent: Lasse