Seniorene forsyner seg ikke ufortjent og grådig av samfunneskaken!

De siste ukenes debatt om reduksjon av avkortningen til gifte og samboende pensjonister insinuerer at disse lever godt på bekostning av kommende generasjoner.

Innlegg i Budstikka Av PER NYGAARD-ØSTBY 

Etter at dette påståtte ”tyveriet” var tema i TV-programmet Debatten 24. september kan det være på sin plass å fremsette noen alternative synspunkter:

Det er faktisk ikke riktig å se på pensjonister som en samfunnskostnad og byrde. De bruker sin pensjon på å kjøpe varer og tjenester, til og med de som bor i sykehjem eller får hjemmehjelp betaler for dette. Dvs. bidrar positivt til BNP og er med på å skape arbeidsplasser i samfunnet som kommer de unge til gode.

I tillegg til dette kommer seniorenes frivillige innsats for samfunnet som, i Norge, er anslått til en verdi av 100 millioner kroner (tilskudd til BNP). Da er ikke pårørendes innsats medregnet. Uten den ville Helse-Norge kollapset.

Det kan også vises til en engelsk undersøkelse fra 2010 som viste at de over 65 år bidro med 40 milliarder pund til BNP, og at dette forventes å øke til 77 milliarder i 2030 (Ref.: Gold Age Pensioners, Valuing the Socio-Economic Contribution of Older People in the UK, March 2011).

En slik undersøkelse er foreløpig ikke gjennomført i Norge, men det er grunn til å anta at en lignende situasjon finnes her, om enn på et noe lavere nivå.

Pensjonistene har gjennom et langt yrkesliv betalt inn til pensjonssystemet i henhold til avtalt kontrakt med garantert ytelse. Så beslutter politikerne avkortning og ektefelle/samboer-reduksjon. Dette kan sammenlignes med at du går i banken for å ta ut pengene dine og blir fortalt at banken har bestemt at du bare får igjen et avkortet beløp og ikke hele summen, i henhold til innskuddsavtalen. Dette gjelder ikke ved sykepengeutbetaling eller utbetaling av arbeidsledighetstrygd!

Seniorsaken mener det er på tide å se på Norges bortimot 800 000 pensjonister som en kilde til inntekter og samfunnsnytte og ikke en kostnad og byrde. Seniorene bidrar betydelig til “sammfunnets spleiselag”!

Per Nygaard-Østby

Leder Seniorsaken Bærum