15. april 2015: Fra temamøte «Om teknologi og eldreomsorg» med Kirsti Kierulf

Til tross for at vi vet at antall personer i yrkesaktiv alder vil går ned mens antall eldre øker, slik at det i fremtiden kan bli vanskelig å få nok folk i omsorgsyrkene, reagerer mange negativt når det blir snakk om å ta i bruk moderne teknologi i omsorgstjenesten.  Hvor blir det av ”de varme hendene” spør mange.

Seniorsaken tror løsningen må bli mer bruk av omsorgs-teknologi i fremtiden. Derfor besøkte styret ”Fru Kroghs leilighet”, som er Bærum kommunes demonstrasjonsleilighet hvor moderne teknologi er tatt i bruk. Vi fikk en interessant og tankevekkende orientering av ansatte ved boligen.

Noe av det mest positive var at det er et samspill mellom ansatte ved ”leiligheten” og utviklerne av teknologien. De ansatte gir tilbakemeldinger for å få teknologien bedre tilpasset brukernes krav og behov.

Den 29. januar hadde Kirsti Kierulf er innspill i Budstikka om ”Eldrebølgen i Asker”.  Den 15 april holdt hun et engasjert og inspirerende foredrag, for Seniorsaken Asker, om ”Mer teknologi bedre omsorg, eller?”

Hun nevnte at mange småkommuner allerede er kommet i den situasjon at antall unge, og yrkesaktive er klart mindre enn den eldre andel av befolkningen. Resultatet er at de ikke klarer å dekke eget behov for omsorgsarbeidere, men må benytte vikarbyråer, med de ulemper dette medfører for stabilitet i omsorgstjenesten.

Västerås kommune i Sverige er en foregangskommune når det gjelder bruk av teknologi i eldreomsorgen, og har også tatt i bruk roboter. Erfaringene er at når man bruker en robot til spisehjelp så øker spisegleden, man får i seg mer mat, og ernæringssituasjonen blir bedre.

Kierulf så for seg et økende behov for teknologi i eldreomsorgen, og mente at det er vi eldre om må definere behov for og krav til hjelpemidlene. Dette betyr at vi må kjenne til tilgjengelig teknologi og se på den  som en venn og ikke en kald fiende.

Seniorsaken Asker tror mer bruk av teknologi blir nødvendig om vi skal klar å opprettholde en god eldreomsorg, og at de eldre må definere behov og stille krav til politikerne om de hjelpemidler som ønskes.

Seniorsaken vil fortsette å følge med og ikke slippe dette viktige området. Tenk om Asker kunne bli en foregangskommune slik som Västerås, da kan vi med enda større rett kalle Asker mulighetens kommune!