Seniorsaken til Bærum

Av Torgeir Strandhagen (torgeir.strandhagen@budstikka.no)

Publisert i Budstikka Bærum, 30. april 2015.

Bærum lokallag av Seniorsaken ble stiftet på Gjønnes gård på Bekkestua på et møte med svært god deltagelse.

Bærum er en av kommunene med flest medlemmer i Senior-saken i landet, og det har derfor vært ønskelig at gruppen etablerer et lokallag og innleder et samarbeid med andre seniororganisasjoner til beste for alle seniorer i kommunen.

Lokallaget legger opp til regelmessige møter med gode relevante foredrag og andre aktiviteter.

Stiftelsesmøtet begynte med informasjon om Seniorsakens organisasjon og arbeid ved generalsekretær Knut Chr. Høvik. Han understreket blant annet at Seniorsaken ikke ønsker å være en sutreorganisasjon med krisemaksimering som oppgave, men snarere et løsningsorientert positivt bidrag i samfunnets seniordebatt.

Seniorsaken har allerede etablert et godt samarbeid med sentrale myndigheter og er premissleverandør på relevante saker, fortalte Høvik.

Deretter fulgte et foredrag om firmaet Doyéns forskjellige prosjekter og planer for eldreboliger ved Torgeir Løge. Det ble særlig understreket betydningen av trygghet, aktivitetsopplegg og det unike ved boformen ved at man unngikk ensomheten, som mange seniorer opplever.

Så fulgte en presentasjon av prosjektet «Bli gammel på gård» ved Trygve Præsttun. Han ser for seg hvordan seniorene kan være delaktig i gårdsdriften, alternativt observere aktiviteten og ha følelsen av at ting skjer rundt en.

Til slutt presenterte Seniorsakens kommunikasjonssjef Christin Engelstad et samarbeidsprosjekt med NIBR (Norsk institutt for by- og regionsforskning) som Seniorsaken er invitert til å delta i. Det går i første omgang ut på å kartlegge alternative boligformer som dagens seniorer, i forskjellig alder og helsetilstand, ønsker seg.

Deretter ble stiftelsesmøtet gjennomført og følgende styre ble valgt:

Leder: Per Nygaard-Østby (73), nestleder: Svein Sørlie, sekretær og kasserer: Kari Vollestad (67), styremedlemmer: Jorunn Bakken Christensen (72) og Jon Rogstad, varamedlemmer: Anne-Lisa Clausen (71) og Adriana Eikens (79).

Seniorsaken Bærum lokallag avholder sitt første offisielle medlemsmøte 1. september kl. 19.00 på Gjønnes Gård.