Sommerbrev

Bærum lokallags sommerbrev

Med dette brevet ønsker styret å introdusere seg og fortelle litt om hva vi ønsker å gjøre, og fortelle hvorfor vi mener det er viktig med et lokallag i Bærum. Styret ønsker å etablere et aktivt gjensidig meningsfylt samarbeid med dere. Det er mange saker å ta tak i, både lokalt og sentralt. Det er derfor sterkt ønskelig at du engasjerer deg og er villig til å hjelpe til “å dra lasset”.

Samfunnet er i dag preget av interessegrupper som utøver press og påvirkning på offentlige institusjoner og politikere. Vi ser det som viktig at seniorene (55 – ∞ år) også engasjerer seg i sitt eget ve og vel. Vi ønsker ikke å være en klagende gruppe, men snarere være løsningsorienterte og konstruktive i vårt samarbeid med offentlige institusjoner, lokale og sentrale politikere og deres partier.

Medlemspleie

Styret i Bærum lokallag ønsker å utvikle en god kontakt med medlemmene til gjensidig nytte og glede. Dette vil vi gjøre gjennom mail og vår nettside.

Vi ønsker aktive tilbakemeldinger, innspill, idéforslag etc. fra medlemmene.

Vi vil også gjerne ha tilbakemeldinger på våre intitiativ og aktiviteter.

Høstmøte

Bærum lokallag avholder sitt høstmøte tirsdag 1. september kl. 18:00 på Gjønnes Gård. Programmet er enda ikke fastlagt, men vil bli publisert på nettsiden vår og i Budstikka når det foreligger. Neste møte blir 3. november.

Bærum lokallag trenger aktive og engasjerte medlemmer!

Ressursgrupper

Styret har som ambisjon å etablere ressursgrupper innen eldreomsorg, eldreaktiviteter og kommunikasjon med kommunen og media. Vi trenger også ildsjeler som kan være behjelpelige med å arrangere våre møter. Til dette ønsker styret at ressurspersoner blant medlemmene melder seg. Utbytte for de som melder seg er økt sosialt samvær og gleden ved å være med å skape en bedre hverdag for medlemmene.

Lokallag i Bærum

Seniorsaken Bærum lokallag ble stiftet 21. april 2015 på Gjønnes Gård på Bekkestua. Bærum er en av kommunene med flest medlemmer i landet. Uten lokallag har medlemmene ingen innflytelse på Seniorsakens abeid. Med et lokallag kan man sende delegater til årsmøtet og påvirke Seniorsakens prioriteringer.

Det synes å være bebov for et organ som kan føre en dialog med kommunen om senior- relaterte spørsmål, samarbeide med andre organer som arbeider i tilgrensende områder og fremme saker av lokal betydning gjennom Seniorsaken sentralt til politikerne på Stortinget.

Lokallaget vil arbeide for å utvikle og opprettholde gode relasjoner til alle de politiske partiene i kommunestyret og fylkestinget for å bli hørt i saker av betydning for seniorene i Bærum.

E-post adresser

Det er altfor mange av medlemmene som ikke har sendt oss sin e-postl adresse. Vi ber om at dette blir gjort da dette vil lette styrets arbeid dramatisk.
Send den via vårt skjema, som  ligger på siden Medlemsinfo.

De som ikke har e-postadresse bes om å gi beskjed om dette til styret. Dere vil få våre medlemsbrev med posten.

Vår egen nettside

Bærum lokallag har sin egen nettside under Seniorsakens hovedside: www.seniorsaken.no. Under fanen lokallag finnes vårt lokallag. Her vil alt styret ønsker å meddele medlemmene bli publisert. Her kan medlemmene også legge ut egne inlegg. Vår egen nettside regnes ferdig i løpet av sommeren/høsten.

FNs eldredag

Torsdag 1. oktober er FNs Eldredag. Da blir det diverse arrangmenter i Sandvika i regi av Bærum kommune. Bærum lokallag kommer til å være aktivt med i dette arrangement i samarbeide med andre organisasjoner en- gasjert i seniorarbeidet. Programmet vil bli annonsert så snart det foreligger, i medlems- mail og på vår nettside.

Styret ønsker alle medlemmene i Bærum lokallag en riktig god, minnerik og trivelig  sommer.