Årsmøte med fordrag Seniorsaken Asker

 

Dato: 17. februar 2016

Årsmøte

Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på

Venskaben 9. mars kl. 14.

Program

Før årsmøtet holder Kristin Bredal Berge et foredrag om Natur-Kultur-Helse Asker

(NaKuHel).

Kristin Bredal Berge er daglig leder av NaKuHel Asker.

For de fleste i Asker er NaKuHel nok best kjent for kafeen Smia ved Semsvannet. Ikke alle

vet at bak den hyggelige fasaden ligger det en betydelig arbeidsinnsats av frivillige, hvorav

noen har en svært vanskelig bakgrunn. NaKuHel har hatt suksess med å gi vanskeligstilte

mennesker et fotfeste, og i NaKuHel bringes nasjoner og generasjoner sammen i ét

fruktbart arbeidsmiljø.

Vi kan glede oss til at Kristin Bredal Berge vil holde et foredrag om NaKuHel, om

frivillighet, og om NaKuHel konseptet.

Årsmøtet er åpent for alle og begynner umiddelbart etter foredraget. Bare medlemmer av

Seniorsaken Asker har stemme- og talerett