Assistanse ønskes!

Hei alle i Seniorsaken Asker,

På grunn av sykdom i styret ønsker vi å bli forsterket med medlemmer som kunne tenke seg å gjøre en jobb for fellesskapet ved å jobbe for styret, evt. som styremedlem, formalitetene avtales.

Jeg kan opplyse at det er fem styremedlemmer i styret. Det er månedlige styremøter på Hasselbakken, dog uten egentlig møteplikt, men alle møter hvis man ikke er forhindret. Arbeidsformen er uformell og effektiv.

Vi stiller ingen formelle krav til kompetanse, dog må den pågjeldende ha et minimum av datakunnskap, dvs. kunne sende og motta epost. Det som er viktig er at du som resursperson har energi og lyst til å gi litt av deg selv for Seniorsaken Asker.

Ole

Er du interessert? Ta en uforpliktende  kontakt med undertegnede!

Ha en fin helg.

Ole Bjørn Andersen

Styreleder

Mob. 48 29 26 27

Epost: olbander@icloud.com