Food for thought for seniorer som i dagens samfunnsdebatt beskyldes for å være grådige!

Sakset fra Aftenposten 17. september 2016:

PRIVATØKONOMI

Spår smalhans for pensjonistene på grunn av lave renter

Norske pensjonister kan vente seg betydelig dårligere økonomi de neste årene.– Hvis trenden fortsetter, går det ikke mer enn noen få år før et pensjonistektepar har rundt 100.000 kroner årlig mindre å rutte med, sier Ernst Hagen.

Han er spesialist på personlig økonomi i Gabler Investment Consulting. Ole Ramstad (68) fra Garnes ble pensjonist ved sist årsskifte. Han mener det er lagt altfor lite vekt på de store skadevirkningene som lave renter vil ha på sikt for pensjonistene. Han tror mange godt voksne vil tvinges til å bruke mindre og spare mer i årene som kommer.

Også arbeidstagere rammes nå av negativ reallønnsvekst, høy prisstigning og svak krone, som gjør importerte varer og utenlandsturer dyrere. Men disse forholdene sammen med lavrenteregime rammer spesielt mange pensjonister om det blir vedvarende. Det mener både Hagen og Ramstad.

Lave renter i min levetid

- Jeg tror vi vil ha lave renter i hele min levetid. Og i min familie blir de gamle, sier investeringslederen.

Han starter med å vise til en prisstigning som nærmer seg 4 prosent, mens alderspensjonen fra folketrygden kun stiger med 2 prosent.

Med pensjonsreformen begynte man å regulere pensjonene i takt med lønnsveksten, med et fradrag på 0,75 prosent. Det betyr at pensjonistene i år får enda større nedgang i realinntekt enn arbeidstagerne.

Heller ikke de private tjenestepensjonene bidrar med økte inntekter.

- Her klarer ikke livselskapene å gi avkastning på grunn av de lave rentene. Selskapene har en kapital som skal dekke utbetalingene, og kundene har krav på å få utbetalt avkastningen som overstiger rundt 3,5 prosent i form av årlig økning i pensjonene. Men når avkastningen på reservekapitalen blir lav, er det ikke grunnlag for å øke pensjonene.