Julehilsen fra styret

Styret ønsker alle våre medlemmer En Gledelig Jul og Et riktig Godt Nytt År.

Vi håper på aktiv deltagelse i året som kommer. Det er mange saker vi som seniorer bør være engasjert i.

Vi har  krav på  en respektert plass i samfunnet. Og vi har krav på å bli hørt. Vi bidrar betydelig til bruttonasjonalproduktet og må bekjempe de holdninger som i dag hersker, nemlig at vi er en belastning og en kostnad.

Uten seniorene stopper Norge. Det er et anselig antall årsverk som nedlegges og som bidrar avgjørende til samfunnets beste.

Vi håper at disse sakene engasjerer og inspirerer til å delta i den offentlige debatten til beste for oss alle.