Marvin Wiseth styreleder – offensivt valg av Seniorsaken

En orientering fra landsmøtet avholdt 26. mai 2016:

Situasjonen i senior- og pensjonistmarkedet er den at det nå er vel 860 000 pensjonister og mer enn 2 000 pensjonistforeninger. Det er en stor forening og noen mellomstore som er aktive i forhold til opinion og myndigheter. De øvrige, som alle har felles interesser, sitter på hver sin tue uten å kunne øve noen som helst innflytelse utenfor sin enge krets. Den fragmenterte pensjonistmassen utgjør en ønskesituasjon for myndighetene. De har all makt og overkjører pensjonistene gang på gang, jfr. de to siste års trygdeoppgjør.

Det er en gryende forståelse for at maktforholdene må endres.

Pensjonistene må samordne sine interesser på en helt annen måte enn nå og stå opp mot myndighetene i samlet flokk. Dette er bakteppet for Seniorsakens valg av Marvin Wiseth som foreningens styreleder.

Dette er først og fremst et offensivt valg. Marvin Wiseth er en velkjent og anerkjent politiker, forretningsmann og styregrossist. Han har et meget stort kontaktnett. Han prioriterer vekst og ser i sin visjon at Seniorsaken, som nå har 14.000 medlemmer, om noen få år har 10 % av pensjonistene som medlemmer hvilket vil si henimot 100.000!

Dette blir spennende!

Seniorsaken Bærum har deltatt i Seniorsakens ledermøte og landsmøtet.

Seniorsaken Bærum arbeider for tiden med noen saker som har stor betydning for foreningen.

En slik sak er innhenting av E-postadresser fra medlemmene for å sikre best mulig kommunikasjon.

Det neste er utvikling av hjemmesiden. For å øke interessen prioriteres i høyere grad nyhetsstoff og informasjon om personer. Foreningen vil synliggjøre mennesker i foreningen slik at medlemmene skal få bedre kjennskap til hverandre.  De endringer vi så langt har rukket å gjøre, er godt mottatt. Besøkshyppigheten er nær doblet.

Foreningen har startet arbeidet med en inntektsmulighet som foreningen til nå ikke har utnyttet, grasrotandelen. Her er det muligheter til å få inn sårt tiltrengte midler til drift av foreningen. Det prosjektet som er satt i gang, er langsiktig – mer prosess enn tiltak. Tålmodighet og utholdenhet og resultatene vil komme etter hvert.

Seniorsaken Bærum takker sine medlemmer for interesse og delaktighet i det halvåret som vi nå legger bak oss!