Medlemsmøte 11. oktober 2016, kl. 18:00

Program er foreløbig ikke fastlagt. Det blir publissert så snart det foreligger.

Møtet holde på Gjønnes gård.