Temamøte 29. november på Gjønnes gård, kl. 18:00 m/John Kjekshus, Venner av Bærum sykehus

12:36:57 PM

Bærum sykehus
Bærum sykehus

John Kjekshus vil diskutere arbeidet som gjøres og resultater som er oppnådd gjennom Venner av Bærum sykehus samt planer for fremtidige aktiviteter og forventet utvikling av sykehuset.

Det blir rikelig anledning til spørsmål og diskusjon.

Møtet innledes med et kulturelt innsalg fra Bærum Kulturskole.

Det blir, som vanlig, enklere servering.