Protokoll fra årsmøte 2016

                    P R O T O K O L L 

        ÅRSMØTE  I  SENIORSAKEN  ASKER  9.3.2016

        STED:   VENSKABEN, ASKER.

Før Årsmøtet startet holdt Kristin Bredal Berge et interessant og engasjerende foredrag om NAKUHEL. Ole Bjørn Andersen takket for at hun hadde tatt seg tid til å komme på så kort varsel.

Årsmøtet ble åpnet av leder Ole Bjørn Andersen, som ønsket velkommen.

  1. Innkallingen ble enstemmig godkjent.
  2. Dagsorden ble enstemmig godkjent.
  3. Til møteleder ble valgt Axel Wannag.Seniorsaken Asker - protokoll
  4. Som referent ble valgt Oddveig Graffer Klinkenberg.
  5. Til å undertegne protokollen ble valgt Ole Bjørn Andersen.
  6. Årsberetningen ble gjennomgått og enstemmig godkjent.
  7. Regnskapet ble gjennomgått og enstemmig godkjent.
  8. Budsjettet ble gjennomgått og enstemmig godkjent.
  9. Handlingsplanen for 2016 ble gjennomgått og enstemmig godkjent.
  10. Valg:

Styreleder:                Ole Bjørn Andersen    2 år. (Ikke på valg)

Styremedlemmer:     Oddveig Graffer Klinkenberg   1 år. (Gjenvalg).

Jørg Kempf               2 år.  (Ikke på valg).

Axel Wannag             1 år. (Ny).

Varamedlem:             Inger Johanne Arnet,      1 år. (Gjenvalg).

Revisor:                     Seniorsakens hovedkontor.

11. Eventuelt:             Ingen saker ønskes tatt opp.

Årsmøtet ble avsluttet av leder Ole Bjørn Andersen som takket for møtet og ønsket alle vel hjem.

Nesøya, 15. mars 2016

(Sign.)

Ole Bjørn Andersen

Leder