Referat fra medlemsmøte 19. april 2016

IMG_5913

Før årsmøtet ble det avoldt medlemsmøte med foredrag om Seniorenes økonomi-pensjon og skatt ved Stig Klingstedt.

Han ser seniorenes økonomi som en stor utfordring. Det er ca. 800 000 pensjonister i Norge i dag. Staten er opptatt av å ha et bærekraftig pensjonssystem og har valgt å underregulere pensjonene med 0.75 % av den gjennomsnittlige lønns- og prisutviklingen for alderspensjon over minstepensjonsnivå. Regjeringen har valgt å stå fast på denne belsutningen fra forrige regjering, med de negative konsekvenser dette vil ha for seniorenes kjøpekraft fremover. Dette innebærer også at pensjonistene i løpet av en 20 års periode taper 1 ½ års pensjonsinntekt sammenlignet med lønnsutviklingen.

Seniorsaken her stilt opp en kravliste overfor regjeringen:

  • Minstefradraget for pensjonsinntekter = minstefradraget for lønnsinntekter
  • Trygdeavgiften:
    • Settes tilbake til 2010-nivå (3.0%, eventuelt 3,4%)
    • Reguleres bare ved dokumenterte økninger i helseutgiftene
  • Skattereduksjonene for pensjonsinntekter opp til kr. 318.100 videreføres
  • Skatteskjerpelsene for pensjonsinntekter over kr. 318.100 fjernes.

Det var et interessant og informativt foredrag som resulterte i mange spørsmål, ivrig diskusjon og en del skarpe karakteristikker av regjering og politkkere.