Referat fra styremøtet 27. september 2016

REFERAT FRA STYREMØTE I SENIORSAKEN LOKALLAG ASKER

27. september 2016 på Hasselbakken

Tilstede: Ole Bjørn, leder

Axel

Inger

Oddveig

Forfall: Jørg

1. EKSTERN KOMMUNIKASJON

Asker kommunes handlingsplan ligger ute på nettet. Axel påtok seg å gå igjennom

den for å se om det er noe å påtale.

Alle oppfordres til å være publikum under eldrerådets møter.

Axel mente det var manglende kunnskaper om eldres forhold. Han foreslo et

samarbeid med bl.a. Eldrerådet, Hørselshemmedes forening, Demensorganisjonen og

Seniorsentrene. Styret var enig. Axel arbeider videre med ideen.

2. MØTEVIRKSOMHET

Neste styremøte blir tirsdag 1. november. Ole Bjørn er bortreist så han ba

Oddveig lede møtet.

«Svindelkurset» som ble holdt av en politimann var veldig bra og heldigvis

godt besøkt.

18.oktober kl. 14 blir det åpent kurs om «Ny Arvelov og fremtidfullmakter».

Foredragsholder er Seniorsakens advokat Audhild Freberg Iversen.

Oddveig har lovet å møte henne på Asker stasjon (v/Narvesen)

Tema til et møte i november er Kvalitet i eldreleiligheter. Axel er ansvarlig.

Bæreia Seminar 25-26 oktober. Ole Bjørn og Axel deltar.

3. ØKONOMI

Jørg var fraværende, vi får status på neste møte.

4. MEDLEMSPLEIE OG REKRUTTERING

Oddveig ringer til de som ikke har betalt.

5. EPOSTADRESSENE

De som har e-post skulle nå være på plass i Asker.

6. ELDREDAGEN 1. oktober

Ole Bjørn har skrevet en god artikkel som kommer inn i Budstikka

7. EVENTUELT

Ole Bjørn takket for møtet. Referent: Oddveig