Referat fra styremøtet 6.9.2016

Seniorsaken Asker - møtereferat

REFERAT FRA STYREMØTE I SENIORSAKEN LOKALLAG ASKER

6.september 2016 på Hasselbakken

Tilstede: Ole Bjørn

Jørg

Axel

Oddveig

Fraværende: Inger

1. STYRETS ARBEID

I Asker jobber vi med det samme som Seniorsaken over hele landet:

For en positiv, trygg og verdig seniortilværelse.

2. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Vi skal forsøke et tettere samarbeid med Seniorsentrene. Vi må få innpass i

Eldrerådet.

3. MEDLEMS- OG ÅPNE MØTER

19. september kl. 14 er det «Svindelkurs» som blir holdt av en

politioverbetjent fra Asker og Bærum politikammer.

18. oktober kl. 14 «Ny arvelov og fremtidsfullmakter». Kurset holdes

av Seniorsakens advokat Audhild Freberg Iversen.

4, ØKONOMI

Jørg orienterte om økonomien. Vi er ikke «rike» men økonomien er i orden.

5. MEDLEMSPLEIE OG REKRUTTERING

Oddveig ringer til de som ikke har betalt og det er mange forskjellige

grunner. Dødsfall, sykdom, økonomi, mange forskjellige

senioraktiviteter og noen føler at de ikke får nok igjen for pengene.

6. LEDERMØTET PÅ GARDERMOEN

27. september er utsatt.

Neste styremøte blir 27. september.

7. Bæreia seminar

 

2 21. sept. 2016

Det var ikke helt klart hvem som deltar. Interesserte kan melde seg på.

8. EPOST ADRESSENE.

Ringejobben rundt var gjort. Ikke alle var det mulig å få tak i.

9. ELDREDAGEN 1. OKTOBER

Ole Bjørn hadde laget utkast til et innlegg i Budstikka som skulle

sendes rundt for eventuelle kommentarer.

10. EVENTUELT

Axel orienterte om Borgen prosjektet.

Møtekalander i 2017

10. januar

7. februar

7. mars

4. april

3. mai

7. juni

Referent Oddveig