Seniorsaken Asker inviterer til møte om velferdsteknologi på “Hasselbakken” Askerveien 47, 1383 Asker, mandag 4 April kl 1200

«Velferdsteknologi – Hva har vi i dag? Hva kan komme i morgen?  Og hva må til for at vi skal kunne ta den i bruk på en god måte?»

Helsedirektøren gikk for noen måneder siden ut og sa at han regnet med at mange av de

av oss som vil bli demente, må pleies i eget hjem i fremtiden.

Det er her velferdsteknologien kommer inn og kan lette byrdene for

de som skal hjelpe og passe på oss.

Seniorsaken Asker inviterer til møte med Janne Dugstad, leder av

Vitensenteret helse og teknologi ved Høgskolen i Sørøst-Norge

(Drammen). Hun vil gi en presentasjon av hva som er status i

kommunene, hva det nasjonale velferdsteknologiprogrammet fokuserer

på, hvilke trender vi ser fremover, etiske aspekter og hva hver

enkelt kan gjøre i forhold til velferdsteknologi. Dugstad vil også

dele erfaringer fra et stort samarbeid bestående av

teknologibedrifter, 8 kommuner, brukere og forskere som har

utviklet og tatt i bruk digital tilsynsteknologi for mennesker med

demens.

Det vil selvfølgelig bli anledning til å stille spørsmål.Dugstad-kopi