Seniorsaken etablerer lokallag i Drammensregionen

Seniorsaken har avholdt orienteringsmøte

28. april kl. 14:00 i Folkets Hus, Øvre torggate 9, Drammen.

(Siden blir oppdatert…)

På programmet står introduksjon ved Seniorsakens kommunikasjonssjef Christin Engelstad som vil orientere om:

 • Hva Seniorsaken har på programmet og hva vi har utrettet
 • Matomsorg for eldre på sykehjem og i hjemmetjenesten
 • Innføring av IT-teknologi som rammer de eldre, banker stenger, m.m.Heretter vil Seniorsakens advokat Audhild Freberg Iversen holde foredrag om arvelov, tes- tamente og fremtidsfullmakter og de juridiske aspekter som gjør disse tingene vanskelig for oss eldre. Dette er viktige emner, og det er godt å være orientert før problemene oppstår. Ad- vokaten vil svare på spørsmål.Videre vil Seniorsaken oppfordre interesserte medlemmer til å delta i en etableringsgruppe som skal skape rammene for det fremtidige lokallag Drammen.Det blir mulighet til å kjøpe kaffe og kake.Hvorfor et lokallag i Drammensregionen?
  Ypsilon bru, Drammen, sett mot Union brygge Foto: Helge Høifødt
  Ypsilon bru, Drammen, sett mot Union brygge Foto: Helge Høifødt

   

  Drammen er med ca. 500 medlemmer et av de områdene i Norge som har flest medlem- mer i Seniorsaken, men har hittil ikke etablert et lokallag. Det er ønskelig at en så stor gruppe medlemmer deltar aktivt i Seniorsakens arbeide. Kun gjennom medlemskap i et lokallag har medlemmene innflytelse på hvilken kurs organisasjonen skal følge, og hvor- dan kontingentpengene anvendes.

  Kommunene mot nord, Asker og Bærum, etablerte egne lokallag for ikke lenge siden, As- ker i høsten 2014 og Bærum i våren 2015. Drammensområdet, som har flere medlemmer enn Asker og Bærum, må følge etter.

Hva er Seniorsaken og hvorfor har vi Seniorsaken?

Seniorsaken er en landsomfattende, medlemsstyrt organisasjon som skal fremme seniorenes sak i Norge. Organisasjonen er religions-, livssyns- og partipolitisk
uavhengig. Seniorsaken skal være en ressurs for seniorer og samfunnet.
Våre fanesaker er eldreomsorg, seniorøkonomi, aldersdiskriminering og seniorboliger. Vi ønsker et samfunn som tilrettelegger for trygghet og livsglede for alle – uansett alder. Seniorsakens verdier er respekt, likeverd, deltagelse og livsglede.

Seniorsaken ble stiftet den 21. mai 2002 med det formål å bekjempe eldrediskriminering og negative holdninger til alderdom, øke eldres innflytelse i politikk, samfunn og yrkesliv, sikre eldre gode helsetjenester og verdig omsorg og etablere Seniorsaken som et respektert og naturlig talerør for seniorenes sak. Seniorsaken har etablert lokallag over hele landet.

Alle interesserte, medlemmer og ikke-medlemmer, ønskes hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen

 

For initiativkomiteen

Ole Bjørn Andersen Mob. 48292627