Svindelkurs – politiet

Temamøte om eldre som blir svindlet

Politiet holder foredrag om hvordan eldre skal bli tøffere i møte med svindlere.

Tentativ dato er 22. september.  Nøyaktig dato og detaljert info kommer.logo+politi+to+til+ein