Temakveld om seniorøkonomi, pensjon og skatt med etterfølgende årsmøte

IMG_5913Tirsdag 19. april, kl. 18:00 inviterer styret til temakveld som angitt i headingen med etterfølgende årsmøte.

Foredraget er ved Stig Klingstedt:

“Seniorøkonomi, pensjon og skatt. Utviklingen for seniorenes økonomi fra 2011 til i dag”.

Kjøpekraftreduksjon og underregulering av pensjonen er deler av denne utviklingen som vil bli diskutert. 

Hvordan arbeider seniorsaken for å forsøke å motarbeide denne utviklingen?

Det vil bli rikelig anledning til spørsmål og diskusjon.

Stig Klingstedt er leder for SF (Seniorenes Fellesorganisasjon) og medlem av Seniorsakens Ressursgruppe for jus og økonomi. Han er jurist fra Stockholm, headhuntet til Norge. Har jobbet i Rikstrygdeverket, Industridepartementet, Olje- og energidepartementet og siste 20 år av sin yrkeskarriere som ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet.

Buss og trikk går til Bekkestua. Har du transport-problemer fra Bekkestua til Gjønnes gård kan du bli hentet på Bekkestua ved å ringe eller sende SMS til 

90851187.