Temamøte om eldre i trafikken på Hasselbakken 27. jan. 2016

Svein Raaen NAF
Svein Raaen NAF

27. januar kl. 14 kommer Seniorrådgiver i NAF Svein Raaen til oss og holder foredrag om temaet “Eldre i trafikken”.

Er vi seniorer så umulige i trafikken som man kan få inntrykk av fra media? Det kommer store overskrifter i avisene når én fra vår aldersgruppe er involvert i et trafikkuhell. Er vår aldersgruppe overrepresentert i uheldsstatistikken?

Hvordan står det i virkeligheten til? Dette interesserer mange av oss, Svein Raaen har svarene, kom og delta i diskusjonen.

Alle er velkomne.