Ufør datter settes på dør

1471206576421

Uføre Hanne Borthen (53) trues med utkastelse fra leiligheten der hun har bodd med moren. Moren er på sykehjem, men har lagt opp til at datteren får bli.

10. juni 2013: Wenche Rathe Borthen fra Eiksmarka signerer sitt testament. En advokat og hans sekretær bekrefter at den 83 år gamle Bærums-kvinnen er ved full sans og samling.

Av testamentet fremgår at datteren Hanne skal få en større andel av arven enn sine fire søsken, fordi hun «har særlige behov og (…) har hjulpet meg meget i mange år».

Leiligheten på Eiksmarka der Wenche Borthen og datteren Hanne bor, omhandles spesielt: «Det er mitt ønske at min datter Hanne hvis mulig skal få anledning til å løse ut de øvrige arvinger med hensyn til min leilighet i Basaltveien …».

Wenche Borthen er i dag dement, og har siden i fjor høst bodd på sykehjem. Hanne bor fortsatt morens leilighet.

Det vil vergen Anne Kari Vindenes nå sette en stopper for.

20. juli godkjente Fylkesmannen vergens søknad om å selge leiligheten på morens vegne.

– Jeg vet hva mor vil. Vergen kan ikke oppføre seg slik, sier Hanne Borthen.

– Dette er ikke noen sak av offentlig interesse, mener Anne Kari Vindenes.

LAPPER: Etter møtet mellom vergen og Hannes Borthens søsken satt lapper på gjenstander i hele leiligheten. Vergen vil ikke svare hvorfor det hastet.
LAPPER: Etter møtet mellom vergen og Hannes Borthens søsken satt lapper på gjenstander i hele leiligheten. Vergen vil ikke svare hvorfor det hastet. (Foto: EVA GROVEN)

Hannes søsken har allerede vært i leiligheten på Eiksmarka sammen med morens verge. De kom for å fordele morens innbo. Hanne orket ikke delta. Hun satt gråtende hos en nabo.

Da hun kom tilbake, var bilder, bøker, møbler og lamper utstyrt med gule, blå og røde lapper.

– Jeg vet ikke hva det betyr, men tror det viser hvem som skal ha hva, sier Hanne Borthen.

Vi har forsøkt med alle midler å få Hanne til å forstå at hun ikke lenger har rett til å bli boende. Men hun vil ikke forstå, sier vergen Vindenes. Hun påpeker at fremtidig arv skal fordeles på flere arvinger og Hanne ikke har mulighet til å overta leiligheten.

– Moren er ikke død ennå?

– Hun skal ut og har tilbud om kommunal bolig, sier vergen.

– Testamentet er ikke det eneste vi kan vektlegge, sier avdelingsleder Eldbjørg Sande i vergemålsavdelingen hos Fylkesmannen. Hun har klarert boligsalget.

– Moren har fått offentlig oppnevnt verge som har ansvar for å ivareta de verdier som mor har, sier Sunde.

Hun påpeker at vergen ikke har lov til å se at verdier forringes. En bolig som ikke lenger brukes skal være inntektsbringene. Det løses best ved at leiligheten der Hanne Borthen bor, selges, mener hun.

PAPIRER: Hanne Borthen har full oversikt over all korrespondanse og dokumenter i den for henne fortvilede situasjon. 
Salgssummen settes på kapitalkonto hos Fylkesmannen – med 1,2-1,6 prosent innskuddsrente.

Verdien av leiligheter i Bærum har i snitt steget 14,6 prosent det siste året, ifølge Eiendom Norge. Kunne det være bedre forvaltning å la verdiene forbli i eiendomsmarkedet?

– Dette er vurderinger jeg ikke vil svare på, sier Anne Kari Vindenes.

– Her er flere spørsmål det er verdt å gå videre med. Men først må vi finne en løsning for Hanne, sier hennes advokat Olav Marius Øyehaug som kom inn i saken etter at Budstikka begynte å jobbe med den.

Dette er Budstikkas lederartikkel onsdag 17. august 2016.

Som i mange andre saker som omhandler fordeling av arv, har denne skapt konflikt mellom søsken. Det spesielle i denne saken er at Hanne Borthens mor slett ikke er død. Riktignok er moren nå dement og bor fast på sykehjem, men for bare tre år siden skrev hun sitt testament der den ene datteren begunstiges i forhold til de andre barna.

Les også: Ufør datter settes på dør

Les også: Søsteren: – Det beste er å selge boligen nå

I testamentet fremgår det at datteren Hanne skal få en større del av arven enn sine fire søsken fordi hun «har særlige behov og har hjulpet meg meget i mange år.»

Leiligheten på Eiksmarka omtales spesielt: «Det er mitt ønske at min datter Hanne hvis mulig skal få mulighet til å løse ut de øvrige arvinger med hensyn til min leilighet …» En advokat og hans sekretær bevitnet at den 83 år gamle Bærums-kvinnen var ved sine fulle fem da hun signerte testamentet.

Ut fra såpass klare formuleringer skulle man tro at Hanne Borthen ville få anledning til å bli boende i leiligheten, i det minste så lenge moren lever. Men, nei. Morens offentlig oppnevnte verge ønsker å selge leiligheten, og har fått grønt lys fra vergemålsavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Vi tar selvsagt alle mulige forbehold om at denne saken har nyanser og at det finnes argumenter for å selge leiligheten. Om disse skulle være av økonomisk karakter, er de imidlertid ikke enkle å forstå. Salgsinntektene plasseres på konto hos Fylkesmannen til en innskuddsrente på 1,2-1,6 prosent.

Alternativet er å beholde leiligheten, med den verdistigningen dette ville medføre. Bare det siste året har verdien på boliger i Bærum steget med nær 15 prosent. Selv fratrukket den særskilte skatten på sekundærboliger bør dette langt overstige innskuddsrenten hos Fylkesmannen.

Morens verge uttaler til Budstikka at saken ikke har offentlig interesse. Saker der enkeltmennesker og deres ønsker blir overkjørt av offentlige myndigheter, har alltid offentlighetens interesse.

Vi har vondt for å forstå hvorfor Fylkesmannens vergemålsavdeling langt på vei har valgt å sette morens testamente til side. Og vi forstår slett ikke hvorfor det har slikt hastverk med å selge.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Vergen forteller at hennes jobb er å ivareta morens interesser. Det burde strengt tatt innebære at testamentet om mulig fullbyrdes i tråd med morens ønsker. Og selv offentlige oppnevnte verger må kunne utvise et snev av skjønn og empati.

Uttalelser som «hun skal ut» inngir ikke akkurat tillit til at alle vurderingene i denne saken har vært spesielt gode.

Dette er Budstikkas lederartikkel onsdag 17. august 2016.