Første møte i høstsesjonen

Det inivteres til

TEMAMØTE

i Sandvika seniorsenter, Kommunegården, Sandvika

Tirsdag 22. august kl. 18:00 

Christin Engelstad

kommunikasjonssjef i Seniorsaken

vil diskutere

”Seniorsakens utfordinger i samfunnsdebatten”

Er 1 million eldre et problem?

➢ Går seniorer ut på dato?

➢ Er det riktig at politikere under 55 år tar avgjørelserom seniorenes liv og levnet

    uten at disse blir hørt/spurt?

➢ Hvordan skape et positivt bilde av seniorer i samfunnet?

➢ Private omsorgstjenester – profitører eller tilskudd?

➢ Seniorenes innfasing i en stadig mer digitalisert og teknologisk hverdag

Velkommen

Det blir, som vanlig, enklere servering