Hørselstest i Asker

 

Selv om vi ikke klarte å få til et fullverdig styre på det ekstraordinære årsmøtet, så er ikke Seniorsaken I Asker lagt ned. En liten gruppe av oss fortsetter arbeidet med støtte fra Seniorsaken sentralt. Gruppen består av Jørg Kempf, Inger Johanne Ardent og Axel Wannag. Om noen ønsker å slutte seg til oss er det bare å ta kontakt.

Hørseltap kan være et alvorlig handicap for seniorer. Derfor er det viktig at alle seniorer tester sin hørsel, slik at en vet om en vil ha nytte av høreapparater eller ikke trenger slike.

I Asker har vi heldigvis en aktiv avdeling av Hørselshemmedes Landsforbund. De stiller opp med egnet utstyr som tester hørselen.

7.-12. august har de en campingvogn med testutstyr i Asker sentrum.

4. september er de i Asker seniorsenter fra kl. 1200 til 1400.

12. september inviterer de også til åpent møte i ”Venskapen” i Asker sentrum kl 1830 med innlegg om hørsel av audiopedagog Aslaug Lunde.

I samarbeid med Hørselshemmedes Landsforbund avdeling Asker (Oddvar Arntsen 901 78 116) anbefaler Seniorsaken Asker alle medlemmer som ennå ikke vet om de har fått svekket hørsel og kan trenge høreapparat, til å benytte dette gode tilbudet om gratis testing.

Hørselshemmedes Landsforbund har også gjort mer. I samarbeid med sin svenske søsterforening er del laget en hørselstest på nettet – www.horseltesteren.no. Ved hjelp av denne kan en også få oppleve om en bør ta kontakt med audiolog/øre-nese-halslege for mer hjelp.