Høstens første medlemsmøte den 22. august kl. 18:00

Velkommen til høstsesjonen. Seniorsaken Bærum avholder sitt første medlemsmøte den 22. august kl. 18:00 i Seniorbasen i Kommunegården i Sandvika.

Programmet er ikke fastlagt enda, men vil bli publisert så snart det foreligger.

Minner om at det er gratis parkering under kommunegården med innkjøring fra Claude Monéts allé.