Markering av FNs eldredag

Seniorsaken Bærum markerer FNs internasjonale dagen for eldre 2017 på Sandvika Storsenter, lørdag 30. september 2017 fra kl. 10:00 til kl. 14:00.

Tema for den den internasjonale dagen for 2017 er «Ta steget inn i fremtiden: ta i bruk og utnytt talent, bidrag og deltakelse fra de eldre i samfunnet».

Årets dag handler om at vi kan legge bedre til rette for bidrag fra eldre mennesker.  Både i familie, nærmiljø og i storsamfunnet kan og vil eldre delta mer.  Temaet fokuserer på måter eldre kan delta på i henhold til rettigheter, behov og ønsker.

Årets tema understreker også at det er en sterk sammenheng mellom å ta i bruk de eldres kompetanse og bidrag for å nå 2030-agendaen om Madrids internasjonale handlingsplan om aldring.

Dette er tematikk som går rett inn i et av Seniorsakens hovedfokusområder:  Seniorers bidrag til den økonomiske- og sosiale verdiskapningen i samfunnet – og hvordan denne kan videreutvikles.

Møt oss gjerne til en prat om hvordan Seniorsaken kan bli: «Din stemme i samfunnet!»

Du finner oss på Sandvika Storsenter (gammel del) på plan P3 i rullebåndslobbyen 3. etasje.