Pensjonene igjen. Bra nok – eller for bra?

Sakset fra Seniorsaken Østfolds hjemmeside:

Hvordan kan man få tvilsomme utsagn til å bli oppfattet som en sannhet?

Oppskriften er enkel. Det er bare å gjenta utsagnet mange nok ganger og lenge nok!

Pensjonistene blir salderingsposten ved de årlige budsjettoppgjør. Det er en pågående prosess hvor pensjonistenes opparbeidede rettigheter angripes. Det gjennomføres hvert år diskriminerende særtiltak overfor pensjonistene.

Det er lagt grunn for dette ved at det gjentatte ganger over tid hevdes det synspunkt at pensjonistene ikke bare har det bra, men de har det «bra nok» eller «for bra». Myndighetene hører høflig på pensjonistenes innvendinger, hvoretter de uten hensyn til disse gjennomfører sine intensjoner. 35-åringene vinner hver gang!

Det kan umulig være slik at pensjonene skal kunne betraktes som almisser som deles ut av velvillige myndigheter med faderlig omsorg.

Pensjonene er rettigheter som er opparbeidet gjennom et langt yrkesliv opp til 50 år. Pensjonistene må ha trygghet for at disse rettighetene ikke skal kunne angripes og forringes av myndighetene ved hver gitt anledning.

Stortinget vedtok i 2003 at pensjonistene skulle ha samme reallønnsutvikling som lønnsmottagerne. Nå får pensjonistene en reallønnsnedgang for det 3. året på rad.

Kan man stole på politikerne?

Hver eneste gang noen nevner at pensjonistene har det «bra nok» eller egentlig «for bra», skulle pensjonistene og pensjonistorganisasjonene stå frem i samlet flokk og hevde:

Hvis pensjonistene har det bra – så er det fordi de har fortjent det!

Dette budskapet må gjentas med styrke ved hver anledning og mange nok ganger til at det blir opplevet som en realitet – og som en motvekt mot utsagnene om at pensjonistene har det «bra nok» eller egentlig «for bra».

Det kan virke som om pensjonistene og pensjonistorganisasjonene ikke har forstått betydningen av å ta til motmæle på denne måte. Deres røster er knapt hørbare!

Stemmemakt – vi er snart 900.000 pensjonister i Norge !

SENIORSAKEN ØSTFOLD
Finn Åsmund Johnsbråten, leder