Referat fra Temamøte 22. august 2017

Høstens første temamøte ble holdt i Sandvika seniorsenter, Kommunegården Sandvika.

Møtet startet klokken kl. 18:00 og møteleder Jorunn Bakken Christensen, styremedlem Seniorsaken Bærum, ønsket de fremmøtte velkommen.

Kveldens foredragsholder var Christin Engelstad som er kommunikasjonssjef i Seniorsaken sentralt.  Hennes presentasjon gav oss en oversikt over «Seniorsakens utfordringer i samfunnsdebatten».

Kvelden utviklet seg til en god og konstruktiv dialog mellom Christin og møtedeltagerne hvor det var både engasjement og temperatur på begge sider.  Christin fikk derfor med seg mange nyttige innspill fra møtet, og de fremmøte fikk en god oversikt over hva Seniorsaken arbeider med.

Overskriftene i Christins presentasjon var som følger:

  • Er 1 million eldre et problem?
  • Går seniorer ut på dato?
  • Er det riktig at politikere under 55 år tar avgjørelser om seniorers liv og levnet uten at disse blir hørt/ spurt?
  • Hvordan skape et positiv bilde av seniorer i samfunnet?
  • Seniorers innfasing i en stadig mer digitalisert og tekonologisk hverdag.

For en mer detaljert oversikt over Christins presentasjon klikk her