Referat fra temamøtet 13. juni

Seniorsaken Bærum avholdt denne gangen sitt møte i Seniorbasen i Sandvika (som nå har skiftet navne til Sandvika Seniorsenter). Fremmøtet var, også denne gangen, svært begrenset. Dette til tross for at vi mente vi inviterte til et attraktivt program, nemlig å belyse ungdomspartienes syn på seniorpolitikk.

For AUF møtte Johannes Kiese, for FpU Eivind W. Kårbø og for Unge Høyre stilte Ninja Sanner som erstatter for Elizabeth Dale som hadde forfall.

Hvert av ungdomspartiene fikk presentere sine syn på seniorpolitikk. Deretter ble det en svært givende og interessant diskusjon over diverse temaer som opptar seniorgenerasjonen. Ungdomspartiene viste usedvanlig interesse og forståelse for seniorenes situasjon og det fantes ikke snev av rivaliserende synspunkter. Snarere tvert imot. Det ligger nok i kortene at ungdomsgenerasjonen vet at deres pesnjonsutsikter er langt mer usikre en dagens seniorgenerasjons. Ungdoms- og seniorgenerasjonene kan lære hverandre mye og ha nytte av et nært fremtidig samarbeid. Som konklusjon på møtet må det kunne sies at et fremtidig samarbeid mellom ungdomsgenerasjonen og seniorgenerasjonen for i fellesskap å påvirke moderpartiene liggere det vel til rette.

En stor takk til Ninja Sanner som stilte opp på direkten og som tilført diskusjonen ytterligere bredde og dybde. Johannes Kiese og Eivind W. Kårbø fortjener også stor takk for gode innlegg og saklig diskusjon som vi alle hadde stort utbytte av.

De som glimret med sitt fravær gikk absolutt glipp av en nyttig og lærerik aften.