Seniorsaken Østfold utfordrer politiske partier før stortingsvalget 2017

Seniorsaken Østfold har tatt et interessant initiativ som bør følges opp på landsbasis. Les mer om dette på:

www.ostfold.seniorsaken.no