Sommermøte tirsdag 13. juni kl. 18:00

Dette er en forhåndsinformasjon om vårt medlemsmøte i juni: Denne gangen prøver vi et nytt møtested, nemlig Seniorbasen i Kommunegården i Sandvika.

Programmet er enda ikke spikret, men vi har forsøkt å invitere ungdomspartiene til å delta i en diskusjon om fremtidens seniorpolitikk. Foreløbig har kun ett parti svart. Nærmere detaljer kommer så snart de foreligger.