Temamøte 6. februar kl. 18:00 på Gjønnes gård

 

Seniorsaken Bærum inviterer til

TEMAMØTE

på Gjønnes gård, Gml. Ringeriksvei 56, Bekkestua

                 Mandag 6. februar kl. 18:00

”Pensjonsordning og forventet utvikling;Hva skjer med din pensjon”.

Karl  O Bogevold har siden 2005 vært  nestleder i Forsvarets seniorforbund med pensjonsforhold som spesialområde. Pensjonssaken er både kompleks og svært sammensatt. Han har fulgt denne utviklingen og politikernes forsøk på tilpasninger for å få redusert de offentlige utgifter med et raskt økende antall pensjonister på nært hold.

Karl O Bogvold har tidligere vært i Forsvarets personelltjeneste og i Forsvarets Ressursorganisasjon for omstilling, samt vært avdelingssjef i Distriktskommando Østlandet og avsluttet karrieren i    Forsvarsstabens personellavdeling.

Møtet innledes med et kulturelt innslag fra Musikk og Kulturskolen i Bærum

Velkommen

Det blir, som vanlig, enklere servering