Venneforeningen for Bærum sykehus feirer 25 års jubileum

I den  forbindelse holde det et temamøte i auditoriet på Bærum sykehus 22. mars 2017 kl. 18:00–20:00

Åpent temamøte for alle interesserte

Venner av Bærum sykehus ønsker velkommen til temamøte

22.mars 2017, kl. 18.00 – 20.00

i auditoriet på Bærum sykehus

Veien til dagens sykehus og veien videre

Velkommen

Ved styreleder John Kjekshus, 

Venner av Bærum Sykehus

Ordstyrer Hartvig Munthe-Kaas

Bærum sykehus og venneforeningen blir til   

John Kjekshus

Bærum kommune og sykehuset

Ordfører Lisbeth Hammer Krogh

Bærum sykehus som leverandør av helsetjenester i et Helseforetak 

Direktør Jardar Hals

Fremtidens Bærum sykehus i Vestre Viken 

Direktør Nils Fredrik Wisløff