Temamøte med påfølgende årsmøte – torsdag 6. april kl. 18:00

på Gjønnes gård, Gml. Ringeriksvei 56, Bekkestua

 

Sykehjem bra, men hjemme best?

Det er i dag en målsetting for de fleste kommuner at pleie- og omsorgstrengende, gjennom hjelp til selvhjelp, skal gis mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig. Seniorsaken Bærum ønsker å belyse hvilke utfordringer denne omleggingen medfører bl.a. for de pårørende – som ofte må fylle gapet mellom det hjemmetjenesten tilbyr av hjelp og det den eldre har behov for.

 Anita Vatland, Styreleder i Pårørendealliansen orienterer om noen av konsekvensene:

  • Hva betyr det for eldre og deres pårørende at man nå satser så sterkt på hjemmebasert pleie- og omsorg?
  • Å være pårørende – hva innebærer dette og hvilke rettigheter har man?
    Hva finnes av støtteordninger og hvor får man hjelp?
  • Kan man forberede seg på å bli eldre med ansvar som pårørende?
  • Gode råd for deg og dine nærmeste

Pårørende (ikke medlemmer) som har ansvar for eldre er også hjertelig velkomne.

 

Møtet innledes med et kulturelt innslag fra Musikk- og kulturskolen i   Bærum

Velkommen

Det blir, som vanlig, enklere servering