TEMAMØTE OM UNGDOMSPARTIENES SYN PÅ SENIORPOLITIKK

på  Seniorbasen, Kommunegården i Sandvika

Tirsdag 13. juni kl. 18:00

Fremtidens seniorpolitikk sett gjennom ungdomspartienes briller.

Bærum Unge Høyre, Bærum FpU og Bærum AUF er invitert til å representere undommen.

Presentasjonene vil bli fulgt opp med replikker, diskusjon og spørsmål. 

  • Fremtidens seniorpolitikk: Bærekraft, økonomi, medbestemmelsesrett og arbeidsrettigheter.
  • Ungdommens kreativitet kontra/kombinert med seniorenes erfaring og rutiner.
  • Kan ungdommen og seniorene sameksistere i det fremtidige samfunn?
  • Har ungdomspartiene nytte av impulser og innspill fra seniorene?

Møtet innledes med et kulturelt innslag fra Musikk- og kulturskolen i Bærum.

Velkommen

Det blir, som vanlig, enklere servering