Temamøtet 10. oktober med Agnete Tjærandsen

Som vanlig ble møtet innledet med et kulturelt innslag levert av musikk og kulturskolen i Bærum. To vakre pianostykker ble fremført av en dyktig og talent- full ung pianist (Beklageligvis har referenten glemt å notere pianistens navn og navnet på stykkene han spilte. Dette vil bli rettet opp i neste referat!).

Agnete Tjærandsen hadde valgt tittelen «Hvordan bli gammel – uten å bli det». Hun innledet med en vesentlig mer inngående presentasjon av seg selv enn det introduksjonen inneholdt.

Hun er opprinnelig fra Danmark, flyttet til Bodø da hun giftet seg. Lærte seg raskt å snakke norsk, fikk tre  barn. Hun engasjerte seg tidlig i frivilligheten og deltar aktivt i politikken som 4. vararepresentant til Stortinget og som medlem av Bodø bystyre. Hun er også sentralstyremedlem i Seniorsaken.

Hun innledet med å si at «du slutter ikke å le fordi du blir gammel, du blir gammel fordi du slutter å le»

Som senior gjelder det å skape seg et nytt og innholdsrikt dagligliv basert på en plattorm tilpasset den nye livssituasjonen. Man må se mulighetene ikke begrensningene.

Mange blir hengende igjen i sine yrkesroller. Men det er ingen ting så passé som en pensjonert direktør eller pensjonert eksspeditør etc.

Man må danne seg en mening med sitt nye liv. Det er også svært viktig å holde seg i fysisk god form. Det gir mental velvære og forebygger sykdomsutvikling.

Hjernen må også trenes. Hun anbefaler å ta utfordringer, gjøre nye og ukjente ting. Kryssord og Sudoku anser hun som statiske aktiviteter som er lite utviklende for hjernen.

Prøv ut nye opplevelser, gå ikke i det samme sporet år etter år. Hun anbefaler Pippi Langstrømpevarianten: «Dette har jeg aldri gjort før, det kommer jeg helt sikkert til å klare».

Humor i hverdagen er svært viktig for trivsel, velvære og for å bevare et ungdommelig sinn.

Å ivareta og oppretthold sitt  sosiale liv er også en vesentlig del av livsgrunnlaget for en «ungdommelig» alderdom.

Grunnlaget for en slik alderdom er et variert og sunt kosthold kombinert med aktiv fysisk aktivitet.

Da kan årene komme og gå med glede hele veien.

Det var et givende foredrag som tilhørerene satt stor pris på og som ga dem mye å tenke på på hjemveien.

 

Seniorsakens generalsekretær Knut Christian Høvik og Seniorsaken Bærums nestleder, Svein Sørlie i konsentrert lyttemodus.
Tilhørerene satt også intenstlyttende til strømmen av visdom som ble foredratt.